“Meedoen en lekker in je vel zitten”. Dat wil toch elk kind?

Waarom het CoolFittKidsz programma?

Elke ouder ziet zijn kind het liefst stralen, lekker meedoen met leuke activiteiten en gewoon blij zijn met zichzelf. Soms gaat dat even niet. Het gewicht en de algemene fitheid van jouw kind kunnen daarbij een rol spelen. Waardoor ook het zelfvertrouwen afneemt en het moeilijk kan zijn binnen de eigen omgeving te functioneren, zoals het kind dat graag zelf zou willen.

Door het volgen van het CoolFittKidsz programma werkt jouw kind, samen met jou en onze kindertherapeuten aan een gezonde leefstijl en daarbij behorend gewicht, waardoor jouw kind weer lekker in zijn/haar vel komt te zitten. En opnieuw kan stralen!

Je wordt tijdens het programma ondersteund door verschillende kindertherapeuten; wij zijn er namelijk van overtuigd dat het aanpakken van gewichtsproblemen meer vraagt dan sporten of het aanpassen van voeding alleenOm die reden werken onder meer een kinderfysiotherapeut, kinderdiëtist, psychomatisch fysiotherapeut en soms ook een maatschappelijk werker samen met jou en je kind aan de gewenste verandering.

Wanneer het CoolFittKidsz programma?

Het CoolFittKidsz programma is bedoeld voor kinderen tussen de 6-17 jaar die (gezondheid)problemen ondervinden door hun gewicht. Denk hierbij aan:

Lichamelijke klachten als:

 • snel moe zijn
 • niet goed met leeftijdsgenoten mee kunnen doen
 • niet hard kunnen rennen
 • pijn in de knie-/enkel gewrichten
 • kortademig

Psychosociale klachten als:

 • niet lekker in hun vel zitten, door bijvoorbeeld pestgedrag
 • verminderd zelfvertrouwen
 • moeite met uitzoeken van leuke kleding
 • niet echt kunnen genieten van activiteiten
 • geen plezier hebben in bewegen

Het doel van CoolFittKidsz

Het programma is gericht op een blijvende verandering en niet als ‘korte’ cursus om even wat gewicht te verliezen. Juist door ons gezamenlijk te richten op het aanleveren van een gezonde leefstijl kan:

 • Jouw kind leren genieten van bewegen
 • Jouw kind leren genieten van gezond eten
 • Jouw kind zijn zelfvertrouwen groeien
 • Jouw kind zich weer fit voelen
 • Jouw kind een gezonder gewicht bereiken
 • Jouw kind kleding kiezen waar hij/zij zich lekker in voelt
 • Jouw kind weer stralen

Hoe ziet het programma eruit?

Het CoolFittKidsz programma duurt 16 weken en start met een introductiebijeenkomst voor alle ouders, waar je kennis kunt maken met de verschillende kindertherapeuten en voorzien wordt van alle noodzakelijke informatie over het programma. Na de 16 weken is er een gezamenlijke afsluiting voor ouders en kids. Tussendoor vinden er evaluaties plaats.

Het CoolFittKidsz programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Beweging en sport

Onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut wordt er 1x per week in groepsverband gesport met alle kinderen, om zo te leren hoe leuk en gezellig ‘samen’ bewegen kan zijn. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan: het verbeteren van de conditie, het versterken van de spieren en het verbeteren van de snelheid van bewegen.

Voordat de eerste sport- en beweeglessen starten heeft elk kind een individuele intake met de kinderfysiotherapeut, waarbij ruimte is voor jou en je kind om aan te geven hoe jouw kind ‘sporten en bewegen’ ervaart. Hoe jouw kind beweegt, de snelheid van het bewegen en natuurlijk of er eventuele lichamelijke klachten zijn, waar wij rekening mee dienen te houden. En die wij mogelijk tijdens de groepstrainingen kunnen verhelpen.

Voeding en advies

De kinderdiëtist leert in groepsverband aan jou en je kind wat gezonde voeding is en bovenal hoe verantwoord eten ook lekker en leuk kan zijn. Oftewel hoe goede voeding op een plezierige manier onderdeel kan worden van de levensstijl van jou en je gezin.

Ontspanning en bewustwording

Door middel van ontspannings- en bewustwordingsoefeningen, die afhankelijk van de leeftijd van jouw kind spelenderwijs worden uitgevoerd, helpt de psychosomatisch fysiotherapeut jouw kind zich beter te laten voelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wegnemen van negatieve emoties door pestgedrag. Of het ontwikkelen van een positief zelfbeeld wanneer hij/zij zichzelf in de spiegel aankijkt.

Daarnaast concentreert de psychosomatisch fysiotherapeut zich op de samenwerking tussen jou en je kind, om er zo samen in te slagen om de gewenste verandering door te zetten.

Wanneer kan je kind deelnemen?

Het CoolFittKidsz programma is er voor twee leeftijdscategorieën: voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en voor pubers vanaf 13 jaar. Aan de hand van een intakegesprek wordt er in overleg met jou vastgesteld of het CoolFittKidsz programma geschikt is om de gewenste verandering te bereiken. Er kunnen verschillende hulpvragen en/of signalen zijn om deel te nemen aan dit programma. Bijvoorbeeld:

 • Jouw kind wil graag goed kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes
 • Jouw kind wil zich graag fitter voelen en niet zo snel moe zijn
 • Jouw kind voelt zich onzeker bij het bewegen of over zijn/haar uiterlijk
 • Als ouder wil je lichamelijke en/of psychosociale klachten voorkomen
 • Jouw kind heeft een BMI (Body Mass Index) passend bij overgewicht of obesitas

Verwijzing en vergoeding

Als ouder kan je jezelf met je kind opgeven zonder verwijzing. In een intakegesprek beoordelen wij samen met jou of het CoolFittKidsz programma bij jullie past. Het gehele programma wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Uitsluitend voor de sport- en beweeglessen wordt een eigen bijdrage van €3,- per les gevraagd t.b.v. locatie, materialen en dergelijke.

Meedoen?

Om mee te doen kan je je aanmelden via ons secretariaat T. 053 485 03 73.

Afhankelijk van de leeftijden van de deelnemers, wordt een passende dag en tijdstip voor de verschillende programmaonderdelen ingepland.

Ben je woonachtig in de buurt van Losser of Oldenzaal – check dan ons Cool2BFit programma!

 

Behandelaars voor CoolFittKidsz (Lekker in je vel)

Edith Tiethof

Omdat mee kunnen doen belangrijk is

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op